NÔNG TRẠI ĐỘNG ĐÌNH HỒ

Địa chỉ: Thôn TÂN HƯNG ; XÃ SÔNG PHAN ; HUYỆN HÀM TÂN ; BÌNH THUẬN.

CHUYÊN LAI VÀ BÁN BÒ GIỐNG LAI SIND GIÁ RẺ.

ƯU TIÊN CHO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC MUA NGUYÊN ĐÀN LÀ 140 CON

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ 0903827509