Mua ve thả cá .dc 3 tháng .k rỉ nước hay lứt nay bán 200k