Cần mua bình khô hoặc nước 100a trở lên 0918014743