Do bận cv cần nhượng lại cu ghiền người giá ra đi 2trieu 0918014743