Minh cần 3 cái kich sóng wifi xiaomi gen 2 ai có hú minh nhé
0937700702 Thanks all