Mình mua xác blackberry 9000 vs 9100 mian còn sống nhé !
ai có liên hệ giúp sđt 0858600655 Thanks !