Bé gái nhà mình không mặc nữa, ai có cần quần áo trẻ em 1-4 tuổi liên hệ với mình nhé 0849126974. Mình o khu dân cư Bến lội, hàm thắng,gần cây xăng số 12