Thùng máy chơi liên minh 2tr500
Cấu hình như hình[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]