Camera KP oneGiá 1tr400k kèm thẻ 32G
[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]