Mình cần thanh lý 7g 32gb qt bao test 1 tuần mua bán tại nhà cho ae yên tâm
3tr2 liên hệ 0843345334

https://www.upsieutoc.com/image/QU1pSw
https://www.upsieutoc.com/image/QU1Zpt
https://www.upsieutoc.com/image/QU1TBC
https://www.upsieutoc.com/image/QU14jq