Asus X45C
I3-2328/ 4g/ hdd 500/ 14in
Tình trạng 85%
Pin 1h30
Giá 3.600.000
[IMG][/IMG][IMG][/IMG]