Như tiêu đề, mọi người trong nhóm có ai thanh lý tủ cấp đông mini để trữ sữa cho bé không ah? các mẹ ai thanh lý lại liên hệ mình ah.
dđ: 0908010823