Như tiêu đề mình cần người để cưa , hạ cây Bàng ( số lượng khoảng 8 cây bao gồm lớn nhỏ ) , ai biết chỉ giùm, mọi chi tiết vui lòng liên hệ số phone : 0913863018