Chèn hình chụp vào bài đăng (mình sử dụng đt) như thế nào các ace chỉ giúp ạ. Xin cám ơn nhiều!