ae ai có màn hình led 14.1 40 chân cũ cho mình xin giá với