In Ấn Tại Phan Thiết - Bình Thuận
- Chuyên in hilfex giá rẻ: 50k/m2
- In Name card
+ 5 Hộp 180k
+ 10 Hộp 280k
+ 20 Hộp 380k
- In tờ rơi A4: 2 mặt với giá 1.100đ/tờ - số lượng 1000 tờ
- In bao thư, giấy tiêu đề với giá 1.600đ/tờ - số lượng 1000 tờ
GIAO HÀNG TẬN NƠI CƠ QUAN, XÍ NGHIỆP
Liên Hệ: Minh Phương - 0988 603 617