Sony f3216 , bán hoặc giao lưu ip gì cũng được, hợp lý thì bù trừ thương lượng, lh 0945747131