Mua màn hình blackberry bể, còn kính chưa bể là được, cảm ưnǵ liệt cũng không sao.