Các anh /chị cho hỏi Phan Thiết mình có chỗ nào bán Pallet nhựa cũ kg vậy?
mình muốn mua 1 it để kê đồ.

Cảm ơn