Cây cao khoảng 8m, đường kính thân 30cm. Lh 0902305519