TIỀN DƯƠNG HOTEL
TUYỂN DỤNG

1. Nhân viên Kế toán:01 người
- Yêu cầu đã có kinh nghiệm làm kế toán Khách sạn, Resort
- Mức lương thỏa thuận
2. Nhân viên Hành chính Nhân sự: 01 người
3. Nhân viên Lễ tân: 02 người ca ngày + 01 Nam Lễ tân chuyên ca đêm
4.Nhân viên Buồng phòng: 02 người

CHẾ ĐỘ:
- Tham gia BHXH
- có xuất ăn giữa ca

Nộp hồ sơ: 98B Nguyễn Đình Chiểu - Hàm Tiến Phan Thiết
Email: [email protected]
Điện Thoại: 0329.220.332; 02523.743.726