Máy lock kvt và hư nút tăng âm lượng giao lưu sang dòng sam sung A 2016 bù