Bác nào có truyền hình K+, mà ko coi trên điện thoại hay máy tính thì share cho mình.Cuoi tháng chia nửa tiền
0797387388