Sonptbt has reported a post.

Reason:
Nhờ admin xoá giúp bài Ạ
Post: Tuyển thành viên đội bóng vì sức khỏe và đam mê
Forum: Tuyển Dụng - Tuyển Sinh
Assigned Moderators: ANHVĂN_NK®

Posted by: Sonptbt
Original Content:
Do nhu cầu sức khỏe và đam mê. Đội bóng cần thành viên.
4h chủ nhật sân đông xuân An.
0966641364 Chủ tịch Dương.
mọi lứa tuổi. Vì sức khỏe và đam mê là 9