Cần bán lại bộ win 7 bản quỳên. 500k/hộp
Lh: 0916230233