như tiêu đề, mới sài, sài tốt chán, giá 100k, không fix...
liên hệ 0908989226