Mình đang có 1 vocher 3 ngày 2 đêm tại Victoria Phan Thiết, giành cho 2 người, miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi. Hạng sử dụng đến 31/12/2018

GIÁ RA ĐI LÀ 2TR5, anh em nào thích thì liên hệ 0888714214