dư dùng, cần thanh lý 01 bếp ga 2 chổ đun, bếp mới mua mới, đang sài, giờ còn rất mới, rất ngon lành cành đào. giá 400k,
nếu cần thêm bình ga lớn (đã sài hết ga dùng để đổi ga )thì thêm 150k.
liên hệ 0908039399, 0908989226