Cần mua quạt thông gió mini 15 vuông, ace nào có để lại sđt mình liên hệ nhé.