sony z5 ram 3 bộ nhớ 32.
vân tay nhạy. máy zin keng.bao nhún nước.bán hoạt có nhận giao lưu bù trừ cho ae.0977777613