Cần thang lí e oppo neo7 máy khoảng 95% máy xài tốt pin trâu sóng gió vi vu.giá chia tay e nó là 1tr kèm sạc nhé