CPU laptop i3-2310m, 3mb cache, 2.10ghz
Giá ra đi 400k, ai cần liên hệ qua sdt: 0394.267.197