Máy còn bảo hành đến 13/2/2019.

Màu vàng 32Gb.

Dang chạy IOS 12.0.

Có máy, sạc, cáp.

Máy 98%.

7tr6.

0968251101