Do đặc thù công việc nên k có thời gian chăm mấy e nó nữa nên mình cần bán vài em đã gắn bó lâu nay...khướu da bò 3 mùa hót hay,xòe cánh múa rất đẹp luôn lồng chạm giá..2,6tr...2 em họa mi 3 mùa dạng người hót hét cả ngày.chơi trường vô tư nhé!!1 em đang song lông..giá 2 em mi luôn lồng tre già còn rất mới 4,7tr..chim đẹp và k tật lỗi gì nha!!ae xem trực tiếp sẽ rõ...lh:0911778179....cảm ơn xem tin