Bán giá em yêu khoa học 200k,
Chưa sửa chữa, hoặc ai muốn chỉ quan sát, không cần ghi hình. 4 kênh, hỗ trợ cam analog 1.3mbpx
Lh: 0965.OOOO. 77 khu vực phan thiết