Cho thuê loa kéo di động có BL giải trí hợp mặt bạn bè , sinh nhật , dã ngoại ... Lh : 0918821596