Vui lòng gửi báo giá và thông số kỹ thuật đến [email protected]. Cung cấp số điện thoại để liên lạc khi được chọn. Trân trọng cảm ơn. (Ưu tiên nhà cung cấp tại Phan Thiết)