Tình hình là nhac nhạc trên xe kia 1t4 của mình lúc hát to lúc hát nhỏ.không biết nguyên nhân.ae nào khắc phục đc lh với mình nhé.thank ae nhiều sdt 0834456540