1/ nokia 5 nứt nhẹ góc trên giá bay nhanh 1tr8
2/ oppo F7 xanh giá 4tr8
3/ galaxy s7 egde màu đồng giá 4tr8
4/ oppo F5 màu gold giá 3tr7
5/ galaxy a7 2017 màu gold giá 4tr
6/ galaxy a5 2016 màu gold giá 2tr6
7/ galaxy j5 prime giá 2tr2
Sms or call 0947574753 (kiên nhà đất)