Như tiêu đề, bao gồm
1 ampli, 1 đầu đĩa, 2 loa, 1 micro. Còn rất mới, ít sử dụng. Ra đi nhanh 3 triệu. Liên hệ 0944477057
Cảm ơn đã đọc tin