Màu gold 16g, vân tay nhạy, máy full new. Nói nhìu mất hay ae xem máy tự đánh giá. Giá ra đi 5tr
Lh 0125 620 5753