Giá: 1tr650k
Link sản phẩm: https://qtcshop.com/mainboard-intel-...200sps-cu.html