Mấy 98% bản 16g
chua sủa chửa
giá pk 4tr5 . Khong pk 4tr2
lh 0868416397 hoạt nt
cảm ơn đã độc tin
nhan Gl với ss8+ bù trừ thương lượng