0797976786
0799976786
Cả cặp giá 499k
Tặng kèm C90N sử dụng miễn phí 2 tháng 4G và gọi
Liên hệ: 0901231666 Toàn