Mình cần bán xác laptop x45c võ98% 1tr5 fixx cho ae cần call 079.79.079.79