Cần cái sim xài 4G 1 năm Viettel cho khách xài Phát Wifi ai có nhắn em cái chạy qua lấy ạ. Thanks all
0937700702