như tiêu đề ae nào cần liên hệ e giá 100k , 100% mới chưa bóc nilon