Ai có liên hệ bao gia gấp...oppo a57 f3 lite nhé....cần main zin chưa qua sửa chửa,main sài full chức năng k tật lỗi nhé...1 main hoặc xác nguyên con càng tốt..01249339124