Ai dư pin laptop củ ko dùng,hoặt hư để lại chi mình 0984074547