Em bán sim chính chủ viettel
0334565577
Ai mua liên hệ e qua sdt trên hoặc 0915.262.915
Tks m.ng